Strategie Executie


Strategie Executie

Om snelheid te winnen is de verleiding vaak groot om direct vanuit strategie naar executie te gaan, maar in de praktijk kan dit vaak juist vertragend werken. 

NC@W is gespecialiseerd in het overbruggen van de kloof tussen strategie en executie. Wij hebben hiervoor het NC@W Strategy Execution Framework ontwikkeld. 

Naast het vertalen van de strategie in operationele doelen en ontwikkelen van een goed executieplan, zijn er vier zaken cruciaal voor succes:

Dialoog: het goed doorspreken van de strategische doelen met de medewerkers zorgt voor aanscherping, verbeteringen en draagvlak.

Scenarioplanning: het werken met scenario’s draagt bij aan het sturen en bijsturen van de strategie executie. Daarnaast geeft het inzicht in versnellers, risico’s en mitigerende maatregelen.

Coaching: veranderen is mensenwerk, er dient voldoende aandacht te zijn voor coaching van de trekkers van de verandering en de teams die door veranderingen geraakt worden. 

Co-creatie:  in de huidige turbulente tijd is samenwerken met klanten en partners cruciaal voor het versneld en succesvol uitvoeren van de strategie.

Wilt u hier met ons over doorpraten? Bel, mail of app ons!