Overheid


Overheid
De overheid in Nederland kent diverse uitdagingen, zoals het dichten van de kloof tussen overheid en burger, en het doorpakken op de digitale transformatie.

Kloof tussen overheid en burger 
De relatie tussen de overheid en burgers verandert in snel tempo, het verwachtingspatroon van burgers en organisaties wordt alsmaar hoger en de overheid heeft moeite om hieraan te voldoen. Er is een grote kloof tussen individuele burgers en de systeemwereld van overheden en grote uitvoeringsinstanties. Het centraal stellen van de burger als klant is één van de oplossingen. Burgerparticipatie kan hierbij goed werken.

Doorpakken op digitale transformatie
Steeds meer taken kunnen en willen burgers zelf regelen, wat met de vele technologische innovaties mogelijk wordt gemaakt. De overheid loopt nog achter bij het bedrijfsleven. Dit geeft aanleiding om door te pakken op de digitale transformaties.

Onze dienstverlening
NC@W kan u met haar brede dienstenpalet ondersteunen bij deze uitdagingen.