Pensioenfondsen


Pensioenfondsen
Meer dan ooit is het speelveld in beweging en kan een pensioenfonds door optimaal in te spelen op de vele kansen een duurzame pensioen realiseren voor de deelnemer.

Korte en lange termijn uitdagingen
Een pensioenfondsbestuurder heeft veel op zijn bord liggen. Naast de lastige financieel economische situatie, is het zaak om de uitvoering op orde te hebben en in te spelen op de vele technologische ontwikkelingen.
De vraag of de deelnemer gebaat is bij zelfstandig voortbestaan van het fonds of dat beter aangesloten kan worden bij een groter collectief is voor veel bestuurders aan de orde van de dag.
Pensioenfondsbestuurders zijn zich bewust dat men zowel aandacht moet hebben voor de korte termijn problematiek als ook volledig de regie moet voeren over strategische vraagstukken.

Pensioenakkoord is versneller van de transformatie
Het in 2020 gesloten pensioenakkoord zal een versneller zijn van de veel al ingezette veranderingen in de sector.
Premieregelingen zijn een feit en overgang naar dit systeem is een uitdagende opgave. Gelukkig is er in Nederland al veel ervaring met dit systeem en kan de transitie hand in hand gaan met toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden. Dit zal leiden tot structurele verbetering van de datakwaliteit, digitale uitvoering en op maat gemaakte communicatie voor de deelnemers.
Al met al kan het imago van pensioen hierdoor een boost krijgen. Van iets ingewikkelds en ongrijpbaars naar een goed gewaardeerde arbeidsvoorwaarde.

Onze dienstverlening
NC@W heeft jarenlange ervaring in de pensioenwereld en biedt een breed dienstenpakket om de transformatie van de sector, zowel inhoudelijk als procesmatig, te begeleiden.  Voorbeelden van uitdagingen waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn:

  • Het ondersteunen van het bestuur bij het opstellen, doorleven en in uitvoering brengen van een aangepaste of vernieuwde strategie.
  • Het begeleiden van het (multidisciplinair) proces om te komen tot een nieuwe pensioenakkoord proof premieregeling passend bij de belangen en voorkeuren van de deelnemers.
  • Het begeleiden en in uitvoering brengen van een transitie naar een nieuw administratiesysteem en/of uitvoerder.
  • Tijdelijk invullen van bestuursfuncties, maar invulling van de functies in een van de  commissies of op het bestuursbureau behoort ook tot de mogelijkheden.

De dienstverlening van NC@W is ook te vinden op pensioenfondsdashboard.nl