José Roelofs


José Roelofs
Senior Changemanager

Mijn drijfveer is mensen en organisaties verder te helpen in hun kracht, ontwikkeling en maatschappelijke toegevoegde waarde.

Ik ben van huis uit organisatiepsycholoog en bedrijfskundige en heb als verandermanager voor mens en organisatie meer dan 30 jaar ervaring.

Ik heb een scala van veranderprojecten en -programma’s gemanaged voor diverse organisaties in de publieke en de financiële sector. Daarnaast coach ik en ben ik lid van de Raad van Toezicht van meerdere schoolgemeenschappen in primair en voortgezet onderwijs. 

Mijn stijl is mens- en resultaatgericht, inhoud en procesgericht, integer, consequent en vasthoudend, open (“walk the talk”) en samenwerkingsgericht. “Confronteren en toch in verbinding blijven” is één van mijn kerncompetenties. Met mijn drive, stijl en ervaring hoop ik mens en organisatie te inspireren en mee te nemen in de gewenste verandering. Ik maak mijzelf graag misbaar en laat verankering achter waarmee organisatie en medewerkers zelf verder kunnen.